maandag 3 april 2017

Asbestinventarisatie

In deze blog gaan we in op wat asbestinventarisatie betekent, hoe herken je het en hoe laat je een asbestanalyse uitvoeren? Ook zal er worden uitgelegd welke stap er gemaakt dient te worden als er asbest gesignaleerd wordt bij jouw gebouw of object. Of asbestinventarisatie verplicht is lees je in het einde van deze blog.

Wat is asbestinventarisatie? 

Asbestinventarisatie betekent dat alle asbesthoudende materialen van gebouwen en/of objecten in kaart worden gebracht. Bij de start van asbestinventarisatie is het belangrijk dat er deskresearch worden uitgevoerd. Onder deskresearch verstaan we het bestuderen van bouwtekening, oudere rapportages bekijken en het interviewen van de eigenaar of gebruikers van het gebouw of object. Het asbest wordt daarna onderzoekt en gerapporteerd. Een onderdeel wat belangrijk is in de rapportage is de SMA-rt database. Hiermee wordt de hoogte bepaald van het risico voor het asbestverwijderingsbedrijf en de geldende veiligheidsvoorschriften voor het saneren.

Type A en Type B 

Een inventarisatie van asbest start met het zogenaamde Type A onderzoek. Binnen het Type A onderzoek worden alle visueel direct waarneembare asbesthoudende materialen en toepassing opgenomen. Op deze manier krijgt u een compleet beeld van het aanwezige asbest bij uw gebouw of object. Bij Type A wordt er geen zwaar destructief onderzoek uitgevoerd. Indien nodig, wordt dit gedaan bij het Type B onderzoek. Er wordt bij het Type B onderzoek een zwaar destructief onderzoek uitgevoerd om de asbest op een verdere manier te inventariseren.

Asbestvezels herkennen 

Asbestvezels kunnen je aan verschillende punten herkennen. Ze zijn verwerkt in veel materialen. Om deze materialen te herkennen moet je de eigenschappen van asbestvezels weten. Asbestvezels hebben de volgende eigenschappen:

  • Grote treksterkte, slijtvastheid en duurzaamheid 
  • Bestand tegen zuren, schimmels en logen 
  • Groot isolerend vermogen (hitte, geluid en elektriciteit) 
  • Bestand tegen hoge temperaturen en temperatuurschommelingen 

Een asbestanalyse laten uitvoeren 

Een asbestanalyse laten uitvoeren kan verplicht zijn. De huidige Nederlandse wetgeving schrijft voor dat er asbestinventarisatie moet plaatsvinden bij renovatie en sloopwerkzaamheden bij gebouwen die gebouwd zijn voor 1994. Hierbij is het noodzakelijk om het onderzoek, de analyse en de inventarisatie uit te laten voeren door SC-540 gecertificeerde organisatie.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten